Web Quest jest przeznaczony dla uczniów Liceum Plastycznego w ZabrzuAutorem jest mgr Aleksandra Gorzelik- nauczyciel historii sztuki w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu
http://www.szkolaplastyczna.eu/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego